Estimeret sluthøjde - Danske vækstkurver 2014

Vækstkurver logo
Gå til indhold

Estimeret sluthøjde

Estimeret sluthøjde

Målhøjde - Target height
Børn vokser i en vis udstrækning ligesom deres forældre gjorde, dvs. et barn med små forældre vil sandsynligvis ligge i den nederste del af normalområdet, mens et barn med høje forældre vil ligge i den øverste del af normalområdet.

Man kan få et bud på barnets forventelige sluthøjde baseret på forældrenes højde ved nedenstående beregning for henholdsvis piger og drenge:

Resultatet af denne beregning kaldes målhøjden (på engelsk "target height"). Det forventede område for sluthøjde beregnes herefter udfra følgende formel: Målhøjde ± 8,5 cm. Dette sluthøjdeskøn baserer sig udelukkende på forældrenes højde, og er forbundet med stor usikkerhed.

Predicted adult height
På børneafdelingerne anvendes et mere præcist estimat af sluthøjden, som baseres på en kombination af barnets aktuelle højde, forældrehøjderne og "vækstreserven", dvs. hvor meget vækst er der igen. Denne "vækstreserve" vurderes udfra et røntgenbillede af venstre hånd, hvorfra man kan bestemme en knoglealder, der svarer til den den biologiske alder. Metoden muliggør en beregning, som giver et mere kvalificeret bud på voksenhøjden (sluthøjden, på engelsk "predicted adult height"). Denne beregning er baseret på undersøgelser af raske børns vækst gennem børneårene indtil afsluttet vækst, sat i relation til deres knoglealder.


Knoglealder

Knoglealder kan bestemmes udfra et røntgenbilledet af hånden af en røntgenlæge ved hjælp af forskellige manuelle  skoringssystemer af håndens knogler (Greulich- Pyle metoden). Idag anvender man dog i højere grad en mere præcis computerbaseret metode (BoneXpert). Denne metode reducerer den variation, der kan være fra bedømmer til bedømmer.

Tilbage til indhold